Vízkeresztvagyamitakartok!!! pontról-pontra
2009-07-13 | Adventure | totzoli65 | GG1742
Ezzel a játék (sorozattal!?) remélem mindenki elégedett lesz, aki az egyszerűt, és aki a bonyolult feladatmegoldást szereti, aki végig szeretné járni és az is, akit a netkess boldogít! J
Tehát: szeretném bemutatni szülővárosomat egy sajátságos szemszögből, a játék címe is erre utal, azaz:
-Víz = köztéri szökő-, dísz- és ivó-kutak.
-Kereszt = templomok
-Vagy amit akartok = netkess !!

Koordináta:

N 46°24.608'

E 20°19.009'

Csongrád megye

Igazolás módja: jelszó

Érdemes esetleg családdal egész napra jönni, ugyanis itt található Dél-kelet Magyarország legolcsóbb strandfürdője ( [link] ), kisgyerekkel, illetve a termálvíz gyógyhatása miatt idősebb családtagokkal is kellemes időtöltés lehet akár a kincskeresés után. (élményfürdő, csúszdapark nincs!)
Ajánlott kiindulópont és parkoló(k): N46 24.592 E20 19.006 ez a strand parkolója, fizetős (félóránként 50 Ft, de max. 300 Ft/egész nap). Illetve a közelben levő egyik bevásárlótemplom parkolója ingyenes! Itt: N46 24.669 E20 19.314 , akkor viszont a kört érdemes a "Libás lánynál" kezdeni.
A pontok egészen jól kapcsolódnak a GC-s játékokhoz is! :-)
A track olyan helyekre is elvisz, ahol még a helyiek mindegyike által sem ismert műemlékek és alkotások vannak. Nagyon sok egyéb szép és értékes köztéri szobrot és domborművet láthattok, ennek a játéknak ez most nem része, esetleg később még felhasználom!? ;-) Sajnos a kutak egy része nem működik, illetve javítás rekonstrukció alatt van.
Ha megcsörgetsz és ráérek szívesen elkísérlek!

Érintendő pontok:
1.Vásárhelyi Vénusz: N46 24.608 E20 19.009
A városi Fürdő bejáratánál találjuk Nagy Attila fiatal vásárhelyi szobrászművész egész alakos, bronz Vásárhelyi Vénuszát. Vénuszt a szerelem latin istennőjét nagyon sok művész változatos megoldásban ábrázolta, jelenítette meg.
jelszórészlet: az uszoda falán a vizet jelképező hullámvonalak száma (számmal) (1 karakter)

2.Hősök tere: N46 24.740 E20 19.078
Adott helyen a szocializmusból maradt ránk egy újabb köztéri szökőkút&.

3.Bakay-kút: N46 24.818 E20 19.116
Hódmezővásárhelyen fúrta 1880-ban az Alföld legkorábbi közhasználatú ártézi kútját Zsigmondy Béla mérnök. Itt alkalmazta először hazánkban az Európában akkor már eléggé elterjedt Fauvelle féle vízöblítéses fúrási módot. A kút, amely 197,8 méter mélységű és 66 liter/perc vízhozamú volt, a város közegészségügyében mérföldkövet jelentett a korábbi ásott és igen gyakran fertőzött kutak után. A főtéren fúrt 4 oroszlánfej kifolyós, medencés kutat, miután az egykori Bakay ház mellett állt, Bakay kútként is emlegette a népnyelv.
jelszórészlet: hány méterre van az eredeti felállítási helyétől? (x+y méter) (2 karakter)

4.Református Ótemplom: N46 24.840 E20 19.116
1713-ban Gróf Károlyi Sándor, a neki elmaradt adó egy részét a református templom tornyának építésére engedi át. 1725-ben tették a toronyba a Rákóczi- csengőt, melyet a város földesura, gr Károlyi Sándor adott el az egyháznak . A torony órája az első egymutatós kovácsoltvas óra az országban. Az óra és a csengő előzőleg II Rákóczi Ferenc fejedelem nagyecsedi kastélyában szolgált. A toronyban 1798-ban építettek őrszobát és sétálót. 1741-42-ben égetett téglából épült a lőréses védfal, melynek északi és déli része helyén 1890-ben templombazárt alakítottak ki. 1739-ben két kazettás, festett fatáblás homlokzatú és mennyezetű, stilizált virágmintás ornamentikájú- karzatot építettek (ma az Iparművészeti Múzeumban látható), melyet 1892-ben kovácsoltvas szerkezetűre cseréltek.

5.Vízmerítő ( korsós lány ): N46 24.876 E20 18.992
A sokasodó vásárhelyi ártézi kutak egyikét a századfordulón a Kossuth téren, a Fekete Sashoz közel, a Zrínyi utca torkolatában fúrták. A város vezetői érezték, hogy a főtéren levő kút a szokásostól eltérő kiképzést igényel. Ezért megfelelő kútfő, medence és szobor megtervezésével, illetve elkészítésével bízták meg Pásztor Jánost, aki 1908-ban jelentette a tanácsnak, hogy a szobor elkészült, és még ez évben felállításra is került. A Vásárhelyi Reggeli Újságban nem kisebb művész, mint Rudnay Gyula védte meg a szobrot. Rudnay kiállt a szobor kvalitásai mellett, amelyek írása szerint érvényesek, minden könnyen odadobott üres frázis ellenére is. A művészek vidéki meg nem értettségére is utal a cikkben Rudnay Gyula. A Vízmerítőt a Kossuth tér 1950-ben végrehajtott átrendezése alkalmából, a közúti forgalom szabályozása miatt hátrább helyezték. Az új talpazat megtervezésével Kamotsay István fiatal szobrászművészt bízták meg, aki a munka elvégzésébe mesterét, Medgyessy Ferencet is bevonta. Négyzetes hasáb talapzat tetején áll, most már csak egy korsóval karján a női alak. A korsó alatt szabálytalan, kissé sziklára is emlékeztető formációban kiképzett posztamentum, melyen az álló alak a térdét is megtámasztja.
jelszórészlet: a vízköpő milyen állatfejet formáz? (3 karakter)

2010 augusztus 18-án átadásra került városunk új szállodája, ami előtt a díszburkolatból föltörő szökőkutat helyeztek el.

6.Görögkeleti templom: N46 24.986 E20 19.048
A 17. század második felében a török elől menekülő görögök a városban is letelepedtek. Templomépítésre II. József türelmi rendeletének megjelenéséig nem gondolhattak. Ezután is csak torony és harang nélküli templomot emelhettek. Így az 1783-ban elkészült épülethez csak 1806-ban állítottak tornyot. Az egyhajós barokk templom nyugatra néz, az oltár a toronybejárattal szemben helyezkedik el. Mai formájára özv. Lotta Jánosné adományából 1889-ben restaurálták, a toronysisakot is átépítették. Aranyozott, faragott ikonosztáza (1786 körül) copf és későrokokó elemekkel díszített. Az itt látható ikonok nagy része nem helyi alkotás, hanem a Balkánról származik. A bizánci tradíciók mellett barokk stílus és olasz hatás is érződik rajtuk. A templom legértékesebb ikonját, Szent Naum képét biztonsági okokból Szentendrére szállították. A Mária-trón, a Püspök-trón, a különösen gazdagon díszített Királykapu, a tölgyfából készült padok a magyar copf stílusú bútorművesség jeles alkotásai.

7.Tabáni templom: N46 25.595 E20 18.569
1903-1904-ben épült fel Borsos József tervei alapján, Kovács József és Hézső István helybeli vállalkozók kivitelezésében. A templom a téglaépítészet egyik legjellegzetesebb megjelenési formája. A templomkertben látható Szőnyi Benjámin mellszobra, Szőnyi Endre alkotása.
jelszórészlet: hányas számú lejtmérési főpont? (4 karakter, ahogy írva van)

8.Bangó-kút: N46 25.522 E20 19.086
Bangó Ádám kőműves mester építette, Deli Albin és családja újíttatta föl 2003-ban.
Mélysége 239,12 méter, vízbősége: 236 liter percenként, hőfoka 21 oC.
"Az építés költsége 3800 Frt melyhez járultak, a Város 1000 Frt. Az ev. Ref egyház, Korsós János, N Varga Sándor 100 100 Frttal."
"e kutat 987 polgár adakozásából a Város segélyével a környék lakossága építtette 1894."

9.Unitárius templom: N46 25.152 E20 19.694
Az Erdélyből eredő unitáriusoknak már 1567-ben voltak hitvallói Hódmezővásárhelyen, de csak 1877-ben alakult meg a helyi unitárius egyház. A régi imaház helyett 1910-ben épült fel a kisméretű eklektikus templom a Völgy utcai telken, Kruzslicz Károly építész tervei alapján.
jelszórészlet: a bejárat fölötti "legnagyobb" :-) számjegy (1 karakter)

10.Szent István templom: N46 25.249 E20 19.828
Az első kapavágást 1935 novemberében tették, 1937-ben az első szentmisét mondta benne a jezsuita tartományfőnök. Tervezte Fábián Gáspár (1885-1953) ókeresztény bazilika stílusban. A templomot az egyszerű vonalvezetés jellemzi. A szentély előtt széles boltív, rajta freskó a magyar és lengyel szentek népes csoportjával (Korbuly Ferenc). A főhajó fagerendás, kazettás kiképzésű. Falán 20 nagy ablakon főleg a jezsuita rend jelesei, szentjei, a mellékhajók kerek ablakán a keresztút stációi láthatók. Leszkovszky György tervezte, Kopp Ferenc üvegfestő készítette 1937-ben. A főoltár 1961-ben készült el Leszkovszky György tervei alapján. A főoltár fölött a védőszent nagyméretű képe. A templom dísze a Jézus szíve mellékoltár, amely carrarai márványból készült zöld és sárga márványbetétekkel. Tervezte Fábián Gáspár. A tabernaculum-ajtók és gyertyatartók Gunex János alkotásai. A Jézus szíve szobor Del Amier Félix, a Szűz Mária Fischer János munkája. A padokat Fábián Gáspár tervei alpján Radics István helybeli asztalos készítette felvidéki tölgyfából. A szószéket Kulai József és Czeglédi Lajos faragta. A kápolna Szent József szobrát Vágó György készítette. Az orgonát Kuczor Béla tervezte, az Esz-nyolcad hangú harangot Szlezák László öntötte (1939).

11.Rossier kút: N46 25.373 E20 20.218
A Rossier díszkút artézi kút fúrási időpontja 1903 május 30, mélysége: 244 méter, vízhozama: 93 liter percenként. Készült a környékbeli lakosság adományából és a Város költségén. A Rossier díszkutat a létesítésének 100. évfordulójára Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata állíttatta helyre 2003-ban.
jelszórészlet: az érkezési iránytól átellenben továbbhaladva és körbenézve (lehet, hogy távolabb mint gondolnád, ugyanis a szokásostól eltérően az utcanévtábla nem az első, hanem a második házon, a 4-es számún található!) egyik közismert kessertársunk jut(hat?!) eszedbe!! (5 karakter, ahogy a falon látod)

12.Császtvay-kút: N46 25.255 E20 20.534
A régi közkifolyó a Császtvay vendéglő (ma Susán vendéglő) előtti kis téren állt. Császtvay István és társai az 1890-es években kértek engedélyt a várostól egy új kút fúrására. A fúrást Varga Károly végezte. A kút teljesítménye 180 liter volt percenként.
A közkifolyó medencéje közepén háromoldalú kalászi mészkőből készült kőoszlop emelkedett, melynek márványtábláján arany betűkkel hirdették, hogy a kút közadakozásból létesült. A húszas években újra fúrták. Az 1950-es években elbontották, mert "akadályozta" a forgalmat. A Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat 1988-ban helyreállította.

13.Susáni templom: N46 25.255 E20 20.604
A református templom és lelkészlak terveit Borsos József készítette. Az építéssel Katona Gyula és Strucskó József építőmestereket bízták meg (1910). A templom vasbeton bolthajtással, jellegzetes préstégla díszítéssel készült. A templomkertben látható a második világháború susáni áldozatainak emléktáblája. (Borsos József (1875-1952) Hódmezővásárhely főmérnöke, majd Debrecen főépítésze. Tornyai János és Pásztor János barátja. Debrecenben a krematóriumot, református templomot, stb. építette. Sándy Gyula stílusát folytatva alakította ki jellegzetes téglaépítészetét.
jelszórészlet: több temlomnál sem a hagyományos bádogból készült a toronysüveg borítása, itt sem. (A toronysüveg anyaga, 5 karakter)

14.Újvárosi templom: N46 24.753 E20 20.833
A város harmadik református temploma adományokból épült (a legnagyobb Kovács Ferencé (1823-1895), 22 ezer korona). 1898-ban Sándy Gyula tervei alapján, Koncz Pál és Szabó Mihály kivitelezésében készült el. A templomkertben látható Újváros lelkészének, Györffy Józsefnek (1869-1929) portréja.

15.Zsinagóga: N46 25.074 E20 19.776
Az 1834-ben lakóházból átalakított imaház helyett 1852-1857-ben Busch Miklós új templomot építetett. A szegedi Müller Miksa tervei alapján 1906 és 1908 között alakították mai formájára. Az előkert megfelelő rálátást biztosít az épületre. A mór stíluselemeket is felhasználó eklektikus, impozáns térhatású templom jellegzetes szecessziós díszítésű. A bejáratot óriásivá növelő köralakú üvegablak uralja a homlokzatot, melyet hármas ív zár, kőtáblával a tetején. A színes rózsaablak fölött héber nyelvű felirat olvasható: "Erősségem és oltalmam az Örökkévaló, benne bízom." A két oldalon emelkedő Dávid-csillaggal díszített kupolák sajátos egyéni jelleget kölcsönöznek az épületnek. A szobordíszeket Balla József készítette.
jelszórészlet: hány óráig látogatható a kiállítás? (2 karakter)

16.Nagy András János-kút N46 25.027 E20 19.748
A fekete márványtábla tanúsága szerint Nagy András János és neje Mucsi Mária fúratták 1884-ben saját költségükön, emberbaráti szeretetből. Zsigmondy Béla egy év alatt készítette el a napi egymillió liter vizet adó kutat. A Séegner Béla által homokkőből faragott nyolcszögletű medence átmérője 6 m, közepén 1,3 m magas mészkőoszlop, tetején egy nagy és kisebb bronztányér. A teteje tölcsérszerűen kiképzett, melyből régen függönyszerű zuhatagban folyt le a víz. A kút az 1960-as években kiapadt.

17.Újtemplom: N46 25.003 E20 19.748
II. József türelmi rendeletének kibocsátása után vált lehetővé a város második református eklézsiájának megépítése. Az alapkövet 1792-ben Szőnyi Benjámin tette le, akinek emlékversét a torony gombjában helyezték el. A Fischer Boldizsár tervei alapján készült templomban az első istentiszteletet 1796-ban tartották, a felszentelésre csak 1799-ben került sor. Az épület késő barokk stílusú, egyhajós, egyenes záródású, két végén kétemeletes karzattal. A toronysisak jellegzetesen barokk kiképzésű. Kegtárgyai közül kiemelkedik egy 1761-ben készült barokk lomb- és szalagdíszes ezüstkehely. Egy ismeretlen magyar mester kezéből származó empire formájú úrvacsora serleget is őriznek, ugyancsak itt található két 1756-ból való úrasztal kendő, melyet virágdíszekkel hímeztek. A templom leghíresebb lelkipásztora Szeremlei Sámuel, a város tudós történetírója volt.
jelszórészlet: műemlék tábla színe (5 karakter)

18.Evangélikus templom: N46 25.000 E20 19.471
A helybeli evangélikusok 1811-ben építették fel ideiglenes imaházukat. A templom építését nagyarányú gyűjtés előzte meg. A város, a vármegye és Klauzál Gábor (1804-1866) reformkori politikus adományaiból készült templomot.

19.Kutas László: Diána N46 25.007 E20 19.289
Anyaga bronz, 55 cm, talapzat nyolcszögű mészkőkút kiképzés. A város vezetése 1989-ben az akkori Őszi Tárlaton kiállított ülő kislány szobrot megvásárolta és kút alapzatra helyezte. A gyermek kislány ártatlan üdeségét, formásságát megjelenítő művet a szobrászművész a bronz lehetőségeit jól kihasználva alkotta meg. A kis park és a szerény földszintes, farácsos közeli épületek esztétikus környezetet biztosítanak a kedves, bensőséges kis szobornak.
jelszórészlet: a kifolyók száma, alsó-fölső egynek számít. (1 karakter)

20.Belvárosi Katolikus Templom: (Szentháromság templom) N46 24.895 E20 19.282
A kálvinista többségű városban a 18. századig kevés volt a katolikusok száma. A török hódoltság utáni évtizedekben több vályogtemplomot is emeltek, ezek azonban elpusztultak. Szilárd téglatemplomuk 1752-1758 között épült fel barokk stílusban. Az újabb katolikusok betelepülése után 1860-ban Ybl Miklós tervei alapján két oldalhajóval bővítették. A főbejárat fölött a Gróf Károlyi család címere látható. Ajtói és ablakai fölött hajlított párkánydíszek vannak, belsejének dongaboltozata pilléreken nyugszik.

21.Kiss Kovács Gyula: Oroszlános kút : N46 24.876 E20 19.292
Kiss Kovács Gyula szobrászművész egy, az eredetire némiképp emlékeztető, de mégis önálló kút tervezésére. A megvalósult oroszlános kút a medence formában és az oroszlánok jelenlétével idézi a Zsigmondy-féle kiképzést. Egyébként azonban a mészkőhasábok derékszögú elhelyezésével és a két kis oroszlán játékos mozgásával önálló, és hasznossága mellett hangulatos köztéri alkotása lett városunknak. A medence oldalán az 1880-1890-es évszámok a kútfúrás centenáriumára utalnak.

22.HALAK: N46 24.865 E20 19.221
1970, Nagy Géza, mészkő, 200 cm, talapzat műkő vízmedence, Ř 310 cm
A tömör egyszerűséggel formázott, négy egymásra derékszögben elhelyezett hal igazi hatását vízköpő funkciójával tudja elérni. A körülötte levő tányérszerű medence víztükre hozzátartozik a tervező szerint az egész egységéhez. A víz csobogása ugyan nem szobrászati érték, de hangulati hatása nem vitatható. Mindez a szobor felállítása óta sajnos hiányzik, mert a Halak vízellátása nem megoldott.

23.LIBÁS LÁNY: N46 24.679 E20 19.230
1966, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Népkert keleti részén, alumínium, 200 cm, liba: 58 cm, talapzat: kő, 60x60 cm. A Libás lányt eredetileg a kórház kérte. A szakértő bizottság nem találta megfelelő környezetnek a kórházat, de felvetette alkalmas helyként a Népkertet. Ez 1959-ben történt. hét év után 1966-ban került sor a Libás lány leleplezésére az alkotó, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Kossuth-díjas, kiváló művész jelenlétében. Előzőleg egy napot töltött Vásárhelyen a lehetséges helyszínek megtekintése végett, és vele egyetértésben került a szobor jelenlegi helyére, a Népkert Szentkirályi utcai bejáratával szembe.
jelszórészlet: libák száma, számmal (1 karakter)


Tehát a jelszó 30 karakterből áll és az általam összeállított leírás alapján sorban a páratlan pontokon szerezhető meg és állítandó össze.

Remélem sikerült az érdeklődést fölkelteni, és kedveteket lelitek benne. Akinek ez sok, azoknak ajánlom a többi kapcsolódó játékot!

2013-03-14 16:03:19
Rejtő segítségével.

Megtalálás: 2013-03-14
sereva
Módosítások száma: 1

2011-04-25 21:48:44
Zsuval egy kis alföldi tekergés közben. A rejtő nagyon kedves idegenvezetésével teljesítettük a trekkövetés játékot (és azzal együtt az összes többit). Hálás köszönet a kerékpárokért és a nagyon kedves vendéglátásért!

Megtalálás: 2011-04-25
Mikulás

2010-11-19 13:20:06
Gyakorlatilag minden itt élő hajdani gyáros csináltatott egy artézi kutat Hódmezővásárhelyen. Olyan kútnál is jártunk, amibe nincs víz bekötve! És nem MÁR, hanem sosem volt...

Templom? A reformátusok "mekkája"! Bár a többi vallás gyakorlói sem panaszkodhatnak! :)

Kellemes időben, nagyon kellemes társaságban tekerhettem le ezt a kört, a kedves rejtő társaságában!
Köszönet a napért!

Megtalálás: 2010-11-19
Nem, nem! Ez nem az, aminek látszik! Zoli defektet javít! a napi betevő.
Ata72
Módosítások száma: 1

2010-05-23 22:44:48
+

Megtalálás: 2010-05-23
SylverRat

2010-05-23 22:43:42
totzoli65 vezetésével

Megtalálás: 2010-05-23
Bogee

2010-04-27 09:37:12


Megtalálás: 2010-04-25
befi
Módosítások száma: 1

2010-04-03 18:30:55


Megtalálás: 2010-04-03

2009-11-20 08:00:32
Ilyen úri dolgom se volt még! Miután reggel leautóztam Hódmezővásárhelyre, és a csodás napsütésben bringáztam egy jót Orosháza és Mezőhegyes felé (140 km), közben létesítve egy új játékot, maga a Rejtő kísért végig biciklivel az útvonalon, és mutatta meg városának szépségeit, érdekességeit. A végén tüzetesen megnézhettem a tűzoltóság járműveit, és záróakkordként egyedi festésű ajándék pohárkát kaptam, amelyből, már otthon, Tóth Zoli kedves családjának egészségére hörpintettem viszkimet. Köszönök szépen mindent!

Megtalálás: 2009-11-20
Pupu

2009-11-11 14:49:35
Levadászva! :o)

Gyöngyvér, Töri, és Zoli társaságában.

Megtalálás: 2009-11-08
Csigabiga

2009-11-11 14:47:50
A TótZolival ésTörivel és Csigusszal :)
Nem is olyan hosszú, mint amilyennek tűnik, nekem tetszett nagyon :)
Köszönöm mindannyiótoknak a szép napot!

Megtalálás: 2009-11-08
BaliaGy

Új megtalálások

Bejelentkezés