Dunaszerdahelyi séta
2011-04-24 | Adventure | norbimoncsi | GG3037
4 pontos multi Dunaszerdahelyen (Dunajská Streda), Szlovákiában
1. pont - Sárga kastély, a bejáratnál levő tábla első betűje
2. pont - Turul szobor, kávézó felőli oldalon a felirat első betűje
3. pont - Vámbéry emlékhely, felirat első betűje
4. pont - kisméretű láda a Bős (Gabčíkovo) felé vezető úton, a híd lábánál kő takarásában (alternatív jelszó a rejtek felett, a korláton)

Koordináta:

N 47°59.676'

E 17°37.290'

Külföld megye

Igazolás módja: jelszó

Megközelítés
Dunaszerdahely (Dunajská Streda) Szlovákiában a 63-as főút mellett fekszik, Győrtől 40 km-re.

Ajánlott parkoló
Az első pont közelében levő ingyenes parkoló N 47° 59,671' E 17° 37,246' 159 m [GCDUNS+parkoló]

1. pont
N 47° 59,676' E 17° 37,290' 160 m [GCDUNS-1]
Sárga kastély - Csallóközi múzeum, a bejáratnál levő tábla első betűje a jelszórészlet

2. pont
N 47° 59,589' E 17° 36,994' 162 m [GCDUNS-2]
1848-49-es emlékmű - Turul szobor, a kávézó felőli oldalon a felirat (egy név) első betűje a jelszórészlet

3. pont
N 47° 59,529' E 17° 37,011' 159 m [GCDUNS-3]
Vámbéry Ármin emlékhely, a falon levő felirat első betűje a jelszórészlet

4. pont
N 47° 59,361' E 17° 36,888' 161 m [GCDUNS-4]
Kisméretű láda (henger alakú, kb. 12x4 cm) a Bős (Gabčíkovo) felé vezető úton, a híd lábánál egy kő takarásában, park szélén, nem túl forgalmas helyen, de közel a főút, a dobozban a jelszó utolsó része (2 betű)
Arra az esetre, ha eltűnne a láda, a jelszórészletet felírtuk a rejtek fölé a korlátra is.
________________________________________ ____________

Dunaszerdahely

Dunaszerdahely (Dunajská Streda) a Csallóköz szívében fekvő ősrégi település, járási székhely; története mindenkor szerves összefüggésben állt a Csallóköz egyetemes történetével.

Ha egy idegen arra kíváncsi, hogy hol található Dunaszerdahely, arra bizony nem könnyű egyértelmű feleletet adni egy országos, netán európai méretekben gondolkodó ember számára. Viszonyítani kell ... Például: ha megmutatjuk az érdeklődőnek a térképen a Pozsony(Pressburg, Bratislava)-Komárom, majd Pozsony-Budapest vonalat, és közöljük azt is, hogy Győr (Raab) és Pozsony között félúton, a Duna bal partjához közel található az a helység, akkor az idegen számára behatároljuk európai méretekben Dunaszerdahely helyét. Ezután már könnyű betájolni e várost Európa nagyvárosaihoz.

Dunaszerdahelyről annyit feltétlenül tudni kell, hogy létezését egy 1256-ban keltezett oklevél igazolja először.

Tájegységileg a Csallóköz közepén épült fel Dunaszerdahely. Csallóköz pedig az északi szélesség 47° 49' és 48° 11' között, illetve a keleti hosszúság 17° 17' és 17° 49' között fekszik, északnyugatról délkelet felé lejtve.

Ha a Kárpát-medence térképét vesszük alapul, láthatjuk, hogy Dunaszerdahely a Kisalföldön alakult ki. A Kisalföld ugyanis átnyúlik a Duna északi oldalára is. A tájegység tehát a Bakony nyúlványaitól indul, és észak felé a Nyitráig elnyúló Tribeč-hegységig terjed. Eközben magába foglalja a földtanilag és éghajlatilag is megegyező Csallóközt és Szigetközt.

Már a bronzkorban megült hely, de a római kor és a népvándorlás századai is hagytak emlékekeket határában. A mai város helyén egykoron létezett ősi településről tesznek tanúbizonyságot a város északi határában elterülő homok- és kavicsbányából 1937-ben feltárt legelső történelmi emlékek: kő- és bronzkori, továbbá az időszámításunk utáni első századból származó római kori leletek, mint pl. egy csiszolt kőbalta, bronz karperec, réz dárdahegy és fülbevaló, valamint több agyagedény és két római csat.

A helység fekvésénél fogva mindenkor élénk forgalmi hely, kereskedelmi gócpont volt. Ilyen lehetett a mai város helyén fekvő római kori település is, mely egy nagy forgalmú kereskedelmi útvonal mentén, a Carnuntum-Brigetio vidékén áthaladó, legészakibb útvonalon, a Nagy-Germánia határszélét alkotó Anduation nevű, Gúta környékén fekvő település irányában letérő útelágazásnál feküdt.

A város kora középkori történetét, sajnos, mély homály fedi, e korból semminemű konkrét adat nem áll rendelkezésünkre. Annyit tudunk csupán, hogy a IX. Század első felében, Nagy Károly frank király uralkodásának idején a Csallóköz egész területe az avar kaganátus Vetvár nevű tartományának része volt.

A mai város négy, régente különálló, szoros egymás mellett fekvő helység: a tulajdonképpeni szigorú értelemben vett Szerdahely, továbbá újfalu, Nemesszeg és Előtejed - a krónika szerint - 1874-ben történt egyesítésével keletkezett Dunaszerdahely mezőváros elnevezéssel, később, 1886-ban a nagyközség névvel illették; 1960-ban újra várossá nyilvánították.

Ugyanezen krónika szerint Szerdahely első említését Lóránd nádor, főispán egy 1250-ben keltezett okiratában találjuk, ahol Zerda néven szerepel. Nevének további megjelenési formái: 1254-55-ben Svridahely, 1270-ben Zeredahel, 1283-ban Zerdahel, 1358-ban Zredahel, 1786-ban Szerdahel, 1920-tól Dunajská Streda.

Sárga kastély - Csallóközi múzeum

A Sárga kastélyt a XVIII. század elején kezdték építeni, és 1770-ben fejezték be. Ipolyi Arnold a Vasárnapi újság hasábjain 1858-ban megjelenő Csallóközi uti-képek című cikksorozatában a szóban forgó kastélyról a következőket írja: "A városka újabb szebb házai mellett egyik régibb nevezetessége a Kondé család pókateleki kastélya, (...) a házat a múlt század manzardi ízlésében meglehetősen szépen emelteté Kondé püspök híres családja számára."

A kastély eredeti barokk stílusát a XIX. század elején klasszicizálták. Az épület kétszintes, falpillérekkel tagolt, háromtengelyes középrizalitja barokk vonalú oromzattal zárt. A félköríves portálon kívül a homlokzatot még egyenes záródású ablakok, falsávkeretek, egyenes és íves szemöldökpárkányok, valamint osztó és zárópárkány tagolják.

1970-72 között ide költöztették át a Csallóközi Múzeumot, amely korábban, 1964 és 1970 között egy másik jelentős dunaszerdahelyi kastélyban, a Bacsák Móric által építtetett - ismertebb nevén - Fehér kastélyban kezdte el működését.

Vámbéry Ármin emlékhely

Vámbéry Ármin: született 1832. március 19-én Vamberger Hermann néven, majd elhunyt Vámbéry Ármin néven Budapesten 1913. szeptember 15-én. Rövid jellemzése: közép-ázsiai utazó, világhírű orientalista, egyetemi tanár, a török filozófia kiváló szaktekintélye, a Magyar Tudományos Akadémiának 1860-tól levelező, 1870-től rendes, 1883-ig tiszteletbeli tagja volt, majd 1894-től az MTA igazgatója. Szegény zsidó család gyermekeként látott napvilágot. Édesapja 1831-ben meghalt, édesanyja nevelte, szegénységben nőtt fel. Hároméves korában megbénult a bal lábára, így járta be élete végéig a Keletet. Édesanyja később újra férjhez ment, amikor is a család Dunaszerdahelyre költözött. A helyi népiskolába járt 12 éves koráig. Azután szabóinas volt egy rövid ideig, majd a falusi kocsmáros gyerekének lett a házitanítója. Felismerve rendkívüli tehetségét, tehetősebb ismerősei elhatározták, hogy segítségére lesznek, hogy tovább tanulhasson.

A multi pontjai csak ízelítőt adnak a városban található látnivalókból. Ezen kívül még pár érdekesség, amit szerintünk érdemes megnézni:

Roma holokauszt emlékhely

N 47° 59,484' E 17° 37,355' 152 m [GCDUNS+Roma holokauszt emlékhely]

Református templom

N 47° 59,619' E 17° 37,310' 166 m [GCDUNS+Református templom]

Vermes villa

N 47° 59,887' E 17° 36,801' 149 m [GCDUNS+Vermes villa]

Római katolikus templom

N 47° 59,549' E 17° 36,998' 158 m [GCDUNS+Római katolikus templom]

Gyerekekkel érkezők figyelmébe ajánljuk a szabadidőparkot a modern játszóterével (ami egyben a vásártér bejárata, ahol minden év szeptemberében megrendezik a hagyományos Csallóközi vásárt), és a közkedvelt termálfürdőt:

Vásártér és szabadidőpark

N 47° 59,882' E 17° 37,296' 157 m [GCDUNS+Vásártér és szabadidőpark]

Termálfürdő

N 47° 59,110' E 17° 36,576' 158 m [GCDUNS+Termálfürdő]

2018-02-03 18:07:54
Ok.

Megtalálás: 2018-01-07

2017-10-27 11:27:44
gc.hu

Megtalálás: 2017-07-10
VP.hu

2016-08-10 19:56:08
A mai nap eme multi is tervbe volt véve, bár láttuk beteg, de gondoltuk majd meggyógyítjuk. Az ajánlott parkolóban álltunk meg, de ez már bizony fizetős! Aki nem akar fizetni az vagy a városka szélén parkolhat és gyalogolhat, vagy a fizetős időszakon kívüli érkezést tervezzen. Jelenleg hétköznap 8-17 szombaton 8-12-ig fizetős a hely. Szóval vagy az előbb felsorolt időpontokon kívül vagy vasárnap kell érkezni. Mivel mi vasárnap érkeztünk, így simán parkoltunk, majd elsétáltunk az első ponthoz a kastélyhoz. Szép épület, jól meg is néztük, majd a tábláról ami a koo-n volt leolvastuk az első betűt, és irány a 2. pont. Ahogy sétáltunk át a második ponthoz láttunk pár érdekes szobrot, templomot, meg az üzletsoron egy érdekes pólót a kirakatban, hisz a parkolók helyén most épp bringaút fut, amit úgy látszik a helyi kereskedők nem értékelnek, hisz a póló felirata: "Támogassuk a helyi boltokat! Vegyük el a parkolóikat! Városháza köszönjük" díszeleg.:-) Még láttunk egy igazi szocreál üzletházat is út közben, majd a második ponton begyűjtöttük a jelszórészletet az emlékműnél ami tényleg remekül néz ki, főleg a körülötte lévő növényekkel amik piros fehér zöldben pompáznak. Innen ismét pár érdekesség, szökőkút, templom , városkapu... és már a 3. ponton is álltunk ahol ismét gyorsan begyűjtöttük a jelszórészletet. innen némi séta és már a ládánál, vagyis a helyénél voltunk. Mivel a pótjelszót sem leltük fel, és Macikupacék által rejtett ládát sem, így felhívtuk Feri60-at aki készséggel elküldte a jelszót, amit ezúton is nagyon köszönünk. Na ekkor láttuk, hogy az első jelszórészlet nem stimmel, gyorsan visszakerestük a fényképet a tábláról, de csak nem stimmelt, így hívtuk újra Feri60-at, hogy nem jó az első betű, de ő megnyugtatott, hogy mégis csak jó. Mivel megvolt a jelszó ládába való része, így pótoltuk a ládát az eredeti helyén és felette a korlátra 3 helyre is felírtuk a ládakódot a jelszóval + még a híd betonjára is egy helyre, így egy darabig talán nem lesz vele gond. Saját ládát raktam, mert a helyet nem tartottam elég biztonságosnak, áthelyezni meg nem akartuk más helyre a ládát, de remélem így meggyógyítva talál gazdát és az új gazda talál neki egy másik részén a városnak egy sokkal jobb helyet.
Az első pont nem stimmel valószínű kicserélték a táblát, most a 2-es kép első betűje a jó!

Megtalálás: 2016-07-10

2013-11-16 00:29:49
A virtuális pontok érdekesek és könnyen megtalálhatók voltak. (Az 1. ponton több -3 db- olyan tábla is van, ami megfelel a leírásnak.) A 4. ponton hosszas keresés után sem találtuk meg a ládát, de sajnos az alternatívként megadott feliratot sem a korláton. A .com-os oldal logjai alapján október 19.-e óta senki nem találja, egy kis karbantartás ráférne az utolsó pontra! A logoláshoz adott segítséget köszönöm.

Köszi a rejtést!

Megtalálás: 2013-11-14
LionDaddy

2011-05-08 15:01:32
Hús találat volt

Megtalálás: 2011-05-08
kl

2011-05-03 14:09:36
Végre sikerült egy napra szabaddá tennem magam a munkahelyemen és kiruccanni egyet Pozsonyba. Napközben Zsuval a város történelmi részében és a várban sétálgattunk, hazafelé pedig felkerestük három ládát. A vízimalomtól Bős felé tartva megálltunk a multi pontjainál. A kastély és a két belvárosi pont nagyon tetszett, a hídnál történő megállást picit feleslegesnek éreztem, főleg, hogy a láda eltűnt. A virtuális jelszót leolvastuk. Köszönet a rejtésért!

Mikulás

Megtalálás: 2011-05-03
Mikulás

2011-04-29 09:47:18
08:08 [g:hu 1.3.9]

Megtalálás: 2011-04-29
hz.geocaching

2011-04-29 09:43:01
Boklaszas kozben. Koszi a lehetoseget [g:hu 1.3.9]

Megtalálás: 2011-04-29
Puszkany

2011-04-27 16:37:56
Csodaszép kerékpártúra, Esztergom bázissal, négy új játékhoz (Leveles tó, Dunaszerdahelyi séta, Dunatőkési vízimalom és Ej, ráérünk arra még!). A túráról és éjszakázásomról blogot írtam, erre itt nem térek ki.

Sose jártam még erre, tetszett a város, köszönöm az alkalmat!

Megtalálás: 2011-04-27
Pupu

Új megtalálások

Bejelentkezés