Nyírtura Református templom
2014-04-21 | Kincskeresés | halindaattila | GG3965
Szabolcs megyei húsvéti ládasorozat. HUNGARY SZSZB # 15

Koordináta:

N 48°00.938'

E 21°50.023'

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Igazolás módja: jelszó

A református templom felépítése

Református templom nyugati kapuján olvasható évszám szerint 1488-ban épült gótikus stílusban. Sokszögzáródású, támpilléres gótikus teremtemplom. A 16. századtól a reformátusok használták, ezt bizonyítják a 17. századi egyházi edényei is. A templom 1821-1833 között nagyobb átalakításon ment át, akkor bontották le nyugati homlokzatát, ablakait megnagyobbították, a nyugati homlokzat elé a korábbi fatorony helyébe falazott tornyot építettek. A nyugati falba belső kapu került, amely a késő gótika egyik legjelentősebb falusi példája, gazdagon díszített konzolokkal és pálcatagokkal, valamint az építtetők címereivel. Eredeti famennyezetét is lebontották. A szentély boltozata 18. századi. A templom berendezése 1833-ból való.

A templomhajó déli homlokzatát három támpillér támasztja. Balról az első szögben illeszkedik a falhoz. A középső támpillér két oldalán egy-egy keskeny, félköríves zárású, tölcséres bélletű ablaknyílás látható. Egy kisebb, szegmensíves lezárású ablaknyílás a homlokzat nyugati végében a karzat megvilágítására szolgál. A fehérre meszelt homlokzatok a lábazat síkja fölött teljesen egyszerűek, tagozatmentesek. A támpillérek lépcsőit hódfarkú cseréppel fedték le.
A templomhajó lefedése: nyugati végén oromzatos, keleti végén három oldalról kontyolt, hódfarkú cseréppel borított nyeregtető.

Entz Géza a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye műemlékei. II. Szerk. könyvében így írja le a látottakat:
"A hajóval csaknem azonos szélességű szentély a nyolcszög három oldalával záródik. Falvastagsága, amely meghaladja a hajó falvastagságát, egyenetlen és kis mértékben eltér a hajó középtengelyétől. Északon kissé kilép a hajófal vonalából, délen viszont visszaugrik attól. Jelenleg délről és keletről összesen három kétosztatú támpillér tagolja. A közöttük lévő falsíkokban egy-egy íves lezárású ablaknyílás van. A keleti homlokfal ablaka befalazott résablak. A szentély északi falától a középkori templom sekrestyéjének falai részben rekonstruált formában láthatóak. A szentély északi falában lévő, a sekrestyébe vezető kőkeretes átjárót kívülről is láthatóvá tették. A sekrestye támpillérszerűen kiképzett nyugati falában egy kis félköríves lezárású, mindkét oldalról bélletes, keskeny résablak van.
A templomhajó északi falának nyugati felénél még egy, a falhoz hegyesszögben illeszkedő támpillér, valamint a sekrestye és e támpillér között egy félköríves lezárású, tölcséres bélletű ablaknyílás helyezkedik el."


Harangtorony

A klasszicista jellegű, 28 m magas torony négyszintes. Az egyes szintek homlokzatait falsávok tagolják. Az alsó szint nyugati homlokzatának középtengelyében nyílik a templom egyetlen, szegmensívvel lezárt bejárata. E fölött szintén íves lezárású, kis ablaknyílás látható. A középső szint nyugati faltükrének közepén kisméretű, kerek ablaknyílás van. A harmadik szint minden homlokzatát, két oldalon, fejezett lizénák határolják. Közöttük, a középtengelyben, egy-egy nagyméretű, félköríves lezárású, vakolatkeretes, zsalugáteres ablaknyílás van. A torony negyedik szintjében a koszorúpárkány az egyes oldalakon megtörve háromszögszerűen felcsúcsosodik. A tornyot a négy oldalnak megfelelően két kis egymást keresztező nyeregtetőre épülő, nyolcszög alapú, fémlemezzel borított, hegyes gúlasisak koronázza.

És ha már ott jársz, el ne feledd felkeresni az inverzkessing játékot a GCNYRT ládát. [link]

Jelszó: a megadott koordinátán található 3x13 cm cső ládában, egy fenyőfa keleti oldalán kb. 190cm magasan.

Pótjelszó: a N48 00.926 E21 50.023 koordinátán egy fenyőfa É-i oldalán laminált lapon.Nyírtura további bemutatása

Elhelyezkedés, természeti környezet

A Közép-Nyírségben, Nyíregyházától északkeletre, mintegy 13 km távolságra található település. Könnyen megközelíthető, területén áthalad a 4-es számú főút. A legközelebbi vasútállomás Nyíregyházán található. Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvöshöz. A település határában folyik a Kállai-főfolyás. Erdőtársulásait akácosok jellemzik, de kisebb területen találkozhatunk fenyővel, nemes nyárakkal és tölgyesekkel is. A nyílt társulások közül a homokpuszta-rét jellemző.

Településtörténet, néveredet

A községet a XIII. század elején a Váradi Regestrum már lakott településként jegyzi. A község határában talált érdekes régészeti leleteket a Jósa András Múzeum őrzi. A község elnevezésére két magyarázat szolgál: a TUR, TURA település- és víznevekben egy igét kell keresni az egyik verzió szerint. Ennél valószínűbb az a vélemény, hogy a szláv TUR (=őstulok) szóból származik.

A település jellege eredetileg egyutcás, szalagtelkes kisközség, főutcája Ny-K irányú. Ezzel párhuzamosan, tőle délre épült ki a Tót sor, melyet a XIX. sz. elején felvidéki telepesek népesítettek be. Az újabban beépített, apró utcákkal a település halmazos szerkezetűvé vált. A hagyományos, népi építkezés emlékei nem maradtak fenn. Az új házak sátortetősek, piros cserépborításúak. Település lakosságszáma: 1864 fő

Szűcs-kúria

A volt Szűcs-kúria, a helybéliek által kolostornak" tartott épület a templom közelében áll. A XVIII. század második felében építtette a Szűcs család. Földszintes, boltozott, barokk épület, alatta pincesor húzódik. Főhomlokzata eredetileg kosáríves árkádos volt, középrizattal. Sajnálatos módon 1900 körül magtárrá alakították, s ma is ezt a célt szolgálja. 1920 körül bal szárnya beomlott.

Kállay-Popper-kúria

A volt Kállay-Popper-kúriát a Kállay család építette 1822-ben. A XIX. század végén került a Popperek tulajdonába. Földszintes, klasszicista épület, melyet először a XX. század elején, majd kultúrházzá alakításakor is átépítettek.

2017-03-01 20:44:40
ok

Megtalálás: 2017-03-01

2016-05-31 18:28:28
Megtaláltam! Köszönet a rejtőnek!
Szép templom, csak kívülről tudtuk megnézni.

Megtalálás: 2016-05-22
Cache Templomtorony A befalazott ajtó
Csaba1210

2015-05-20 21:53:02
Szépen felújított refi templom.

Megtalálás: 2015-05-20
Quatermain

2014-09-20 19:08:29
Geocaching kapcsán ez is meglett.


Megtalálás: 2014-08-10
LionDaddy

2014-09-20 13:59:29
Köszönjük a rejtést!

Megtalálás: 2014-09-13

2014-08-20 22:36:31
Megvan, köszi a játékot. [g:hu 1.4.30x]

Megtalálás: 2014-08-20

2014-07-21 13:19:21


Megtalálás: 2014-07-21
sereva

2014-05-11 00:27:19
Megvan, köszönöm!

Megtalálás: 2014-05-11

2014-04-26 18:58:47


Megtalálás: 2014-04-26
Szti

2014-04-23 10:45:51
Megvan, köszi :) [g:hu 1.4.30x]

Megtalálás: 2014-04-23
haywire

Új megtalálások

Bejelentkezés