Hungary-BEK #21
2014-05-09 | Kincskeresés | dunlop2 | GG4037
Ez a geoláda sorozat sajátságos módon mutatja be Magyarország adott megyéjét. A megyénként elrejtett 26-26 ládát kell megtalálnod.

FONTOS:

A ládákban található négy karakteres jelszavakra a játék során szükséged lesz, ne felejtsd el megjegyezni azokat! A ládákban lévő logbookba regisztrálni tudod a megtalálást. Ne felejts el tollat vinni magaddal!
Ha valamilyen oknál fogva eltűnt a láda (ez előfordulhat), akkor keresd az alternatív jelszót.

Koordináta:

N 46°42.911'

E 21°03.920'

Békés megye

Igazolás módja: jelszó

Mezőmegyer
Mezőmegyer egykori község, 1973 óta Békéscsaba városrésze, VII. kerület néven. A városközponttól északi irányban helyezkedik el körülbelül 3 kilométer távolságra. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 2027 fő az állandó népessége.
Története
Az időszámításunk szerinti 300-as évek végén a Római Birodalom keleti határára özönlő hunok korában keletkezett avar, szkíta, gót temetőmaradványok jelzik, hogy e terület régtől lakott.
Megyer nyomon követhetőbb története a honfoglaláskori szálláshellyel kezdődik. Az egyre inkább szétszóródó Megyer törzsbeliek itteni tartós megtelepüléséről van szó. Később a tiszántúli Békés vármegye települése volt Mezőmegyer. A középkori magyar állam fennállásáig, a 16. század közepéig virágzó falu volt. A török hódoltság fordulópont volt Mezőmegyer történetében is: fokozatosan elpusztult a török háborúkban. A török kiűzése után három évszázadon át puszta volt az egykor virágzó falu területe.
Lassú újratelepülése főleg az 1848. évi jobbágyfelszabadítás társadalmi következménye volt. A jobbágyrendszer felszámolása után a földbirtokos érdeke lett a pusztabérlet, ezáltal új telepesek érkeztek. Az új népesség etnikai összetétele lényegesen eltért a korabeli magyar falvakétól, jelentős számú szlovák mezőgazdasági munkás rajzott ki a szomszédos nagyobb településről, Csabáról. A pusztával határos más szomszédos községekből érkeztek a magyarok.
Mezőmegyer 1927-ig Dobozhoz tartozott, ekkor alakult önálló községgé Dobozmegyer néven. Végleges nevét 1929-ben kapta.
Az 1930-as évek végén újabb magyar népcsoport érkezett Békésből, miután Mezőmegyerhez Békéstől közigazgatási területet csatoltak át, ezzel erősítve a község anyagi alapjait. A három helységből áttelepült lakosság az idők folyamán falusias települést alakított ki az egykori puszta helyén: többségük a belterületen, kisebbik részük szétszórtan a külterületen, az Alföldön általában honos tanyás településrendszerben élt.
1948-tól a politika a mezőgazdaság teljes kollektivizálását tűzte ki céljául. Ezzel párhuzamosan fokozatosan bontották le a tanyák java részét, lakosaik a tanya építőanyagát felhasználva a falu központjába költöztek át.
Mezőmegyert 1973-ban csatolták Békéscsabához. Ekkoriban a község lakossága 1610 fő volt. Ma ez a szám 2100 körülire tehető. A kilencvenes évekig a felnőtt lakosság nagy része a helyi termelőszövetkezetben dolgozott, ennek felszámolása után is sokan választották a mezőgazdaság által kínált lehetőségeket megélhetésként, illetve annak kiegészítéséhez.

Hint: téglák között

Alternatív jelszó: N 46 42,834'; E 21 03,692'

2014-06-01 11:46:32
Megtaláltuk! Köszi a rejtést. :-)

Megtalálás: 2014-05-30

2014-05-18 16:56:43
Először nem találtuk, (túl sok lehetséges rejtekhely), utána kerestük az alternatív jelszót, de az nincs..... azután vissza a rejtekhez, mire meglett a végén. Van egyáltalán alternatív?

Megtalálás: 2014-05-18
csio

Új megtalálások

Bejelentkezés