Ez lenne az igazi?
2011-07-09 | Csak semmi GPS! | Fürkészek | GG3120
A történetben leírt egyházban a prófétai munkásságáról híres személy nevének kezdőbetűi alkotják a jelszót!

Kik is ők?

Az Egyház rövid története
A reformáció vitathatatlan és elévülhetetlen érdeme volt, hogy az egyház életében az Igét tette az első helyre. A reformátorok tanították, hogy a keresztény ember feladata a megismert Ige iránti engedelmesség. A hetednapi adventisták, akik a reformáció örököseinek vallják magukat, Isten Igéjét tekintik hitük alapjának és zsinórmértékének. "Ne hallgassunk emberi véleményekre a Szentírás tanait illetően, hanem kutassuk magunknak Isten szavát."
Nincs merev hitvallásunk, nem kötözzük meg tagjaink és lelkészeink gondolatait. Az egyház története során mégis készültek olyan dokumentumok, melyek világos betekintést nyújtanak bibliai felismeréseinkbe. Már 1848-ban összegyűltek a szombatünneplő adventisták vezetői, hogy megfogalmazzák a mozgalom alapvető tanításait. Ezeken az un. "szombatkonferenciákon" öt alaptanítás kristályosodott ki:

Krisztus személyesen, láthatóan jön el. Eljövetele megelőzi a millenniumot.

Jézus ma a szentek szentjében szolgál a mennyben, mint népének közbenjárója.

Isten törvénye örök, a negyedik parancsolat az Isten iránti hűség próbaköve.

Az egyház feladata a Jel. 14:6-12. verseiben található "hármas angyali üzenet" hirdetése.

Az ember halandó, a halhatatlanságot csak Krisztus által nyerhetjük el.

Magyarországon az első missziói kezdeményezés a lengyel katolikus papból adventistává lett misszionárius, Michael B. Czechowsky (1818-1876) nevéhez kötődik, aki 1869-ben tevékenykedett hazánkban. Őt a német származású Louis Richard Condardi (1856-1939) követte 1890-ben, akinek munkája nyomán olyan tagok csatlakoztak a közösséghez, akik magyarra fordították az adventista irodalom termékeit. Mivel a közösség gyorsan növekedett, az adventista világszervezet 1898-ban Magyarországra küldte Huenergardt F. János (1875-1955) lelkészt, aki megszervezte az egyházat. Mivel a korabeli törvények nem tették lehetővé az egyház bejegyzését, az adventisták vallásos egyesületként működtek 1957-ig, amikor az egyházügyi kormányzat hivatalosan is elismerte egyházi létüket.

Kellemes tanulást kívánunk!

2017-12-20 20:30:46


Megtalálás: 2017-12-20

2017-04-17 08:00:47
Köszi

Megtalálás: 2017-04-17
eTiGeR

2016-03-07 17:47:24
Köszi!

Megtalálás: 2016-03-07

2013-12-21 19:05:06


Megtalálás: 2013-12-21

2013-08-05 16:53:42


Megtalálás: 2013-08-05

2013-05-20 13:13:08
Köszönöm.

Megtalálás: 2013-05-20

2013-02-28 20:39:56


Megtalálás: 2013-02-28
csillagvadasz

2012-08-27 15:23:02


Megtalálás: 2012-08-27
Ete

2012-02-13 21:00:49
Megfejtve

Megtalálás: 2012-02-13
geoAtti

2012-01-03 10:08:47
Ő is 1 próféta.
Köszi a játékot!

Megtalálás: 2012-01-03
Piás
Módosítások száma: 1

Új megtalálások

Bejelentkezés